CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ROMA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ROMA

Địa chỉ:593 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại:02432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ROMA

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00