CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Địa chỉ:275 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân,Hà Nội

Điện thoại:0934269994

Website:

2dsaokdaio

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Hà Nội - Nhân viên kỹ thuật - điều...

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Hà Nội Thoả thuận 15/10/2018 00:00

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Hà Nội Thoả thuận 17/08/2017 00:00

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Hà Nội Thoả thuận 17/08/2017 00:00

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Hà Nội Thoả thuận 17/08/2017 00:00

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Hà Nội Thoả thuận 17/08/2017 00:00