CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG  ĐỨC THỊNH

Địa chỉ:Tòa 17T11 Trung Hòa, Nhân chính, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:0909027999

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TUYỂN THỢ MỘC (THỢ CHÍNH)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY ...

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY ...

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY ...

Hà Nội Thoả thuận 28/02/2018