CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TOÀN CẦU BJH – CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TOÀN CẦU BJH – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ:Phòng 612, tầng 6, tòa nhà CIC TOWER, 219 Trung kính, Yên hòa, Cầu giấy, Hà nội.

Điện thoại:0989108738

Website:

Công ty vận tải

Tài khoản xác thực