CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ:Số 3 /89 Lạc Long Quân ,Nghĩa Đô ,Cầu Giấy ,Hà Nội.

Điện thoại:02432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Hà Nội Thoả thuận 09/09/2019

NHÂN VIÊN IT

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Hà Nội Thoả thuận 09/09/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Hà Nội Thoả thuận 09/09/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Hà Nội Thoả thuận 09/09/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SHOW ROOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2018