CÔNG TY CỔ PHẦN VNCEILING VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VNCEILING VIỆT NAM

Địa chỉ:P 1103, Tòa nhà TX-05, Số 55 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN

Điện thoại:024.6253.158 – 094 181 9999

Website:

Công ty hoạt động về trang trí nội thất, kinh doanh vật liệu xuyên sáng cho nội thất

Tài khoản xác thực