CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

Địa chỉ:Tòa HH2B, KĐT Thanh Hà, Đường 70, Hà Đông, HN

Điện thoại:0912.995.035

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

GIÁM ĐỐC MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018