CÔNG TY CP CLEANTECH

CÔNG TY CP CLEANTECH

Địa chỉ:Cụm Công Nghiệp Vừa Và Nhỏ Từ Liêm

Điện thoại:0919638891

Website:

Công ty hoạt động : Giặt là công nghiệp cho các công ty như : Samsung, LG, Canon …

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NỮ NHÂN VIÊN GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP T...

CÔNG TY CP CLEANTECH

Hà Nội Thoả thuận