CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

CÔNG TY CP CƠ KHÍ  ĐĂNG THAO

Địa chỉ:Thôn Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại:02438831580

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Hà Nội Thoả thuận 30/09/2019

CÔNG NHÂN HÀN

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Hà Nội Thoả thuận 30/09/2019

THỢ TIỆN, THỢ PHAY CƠ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Hà Nội Thoả thuận 30/09/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Hà Nội 5-7 triệu 30/09/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Hà Nội 5-7 triệu 30/09/2019