CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Địa chỉ:

Điện thoại:0438271498

Website:

Công ty hoạt động về lĩnh vực gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu thép cho các công trình điện, nhà máy thủy điện nhiệt điện…

Tài khoản xác thực