Công ty CP Colas Rail - TC TH HĐ số HPLML - CP08, Dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Công ty CP Colas Rail - TC TH HĐ số HPLML - CP08, Dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Địa chỉ:Số 215 Trung kính - Yên hòa - Cầu Giấy

Điện thoại:0989108738

Website:

Nhà thầu xây dựng

Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) quản lý an toàn vận hành

Công ty CP Colas Rail - TC TH HĐ s...

Hà Nội Thoả thuận