CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP NỘI BÀI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP NỘI BÀI

Địa chỉ:Thôn Thắng Lợi – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội

Điện thoại:0976.206.218

Website:

Tài khoản xác thực