CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Địa chỉ:Số 34/106 phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:0941232788

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Hà Nội 5-7 triệu 15/09/2017

CÁN BỘ KỸ THUẬT

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Hà Nội 5-7 triệu 15/09/2017

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017

CÁN BỘ KỸ THUẬT

CÔNG TY CP GESTECH VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 12/08/2017