Công ty CP Khánh Tân

Công ty CP Khánh Tân

Địa chỉ:Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:0902075689

Website:

xây dựng

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) Kế Toán Viên

Công ty CP Khánh Tân

Hà Nội Thoả thuận