CÔNG TY CP KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢO MINH

CÔNG TY CP KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢO MINH

Địa chỉ:vdhien@gaobaominh.vn

Điện thoại:024 2219 4237

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

CÔNG TY CP KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔN...

Hà Nội 5-7 triệu 30/03/2018 00:00

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY CP KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔN...

Hà Nội 5-7 triệu 30/03/2018 00:00

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

CÔNG TY CP KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔN...

Hà Nội 5-7 triệu 30/03/2018 00:00