CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Địa chỉ:Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại:094.149.1188

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Lao Động Phổ Thông

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00

Công nhân kỹ thuật điện – nước

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00

Kỹ thuật viên điện (tự động hóa)

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00

Công nhân vận chuyển

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00

Công nhân vận hành sản xuất

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY CP KÍNH KATO VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017 00:00