CÔNG TY CP NHÔM VÀ CƠ KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP

CÔNG TY CP NHÔM VÀ CƠ KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP

Địa chỉ:Cụm CN Hà Mãn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:0222390555

Website:

Tài khoản xác thực