CÔNG TY CP SX KHUÔN MẪU VIỆT NAM

CÔNG TY CP SX KHUÔN MẪU VIỆT NAM

Địa chỉ:Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại:0243 200 3747

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KỸ SƯ CƠ KHÍ

CÔNG TY CP SX KHUÔN MẪU VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017

CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY CNC + MÁY TI...

CÔNG TY CP SX KHUÔN MẪU VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TRÁCH M...

CÔNG TY CP SX KHUÔN MẪU VIỆT NAM

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017