CÔNG TY CP THỰC PHẨM THÁNH ĐỨC

CÔNG TY CP THỰC PHẨM THÁNH ĐỨC

Địa chỉ:Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại:024 66638148

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LÁI XE

CÔNG TY CP THỰC PHẨM THÁNH ĐỨC

Hà Nội Thoả thuận