Công ty CP xây lắp và thiết bị công nghiệp MEKAMIC

Công ty CP xây lắp và thiết bị công nghiệp MEKAMIC

Địa chỉ:Khu CN Phùng, TT Phùng, huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội

Điện thoại:0976 124 962

Website:

Gia công cơ khí chính xác

Tài khoản xác thực