CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Địa chỉ:534 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:0903224969

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 10-12 triệu 20/05/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội Thoả thuận 20/05/2018

KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 15-20 triệu 20/05/2018

KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY CP XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Hà Nội 12-15 triệu 20/05/2018