CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

Địa chỉ:Số 11, đường K2, Cầu Diễn

Điện thoại:0985.079.212

Website:

Lĩnh vực hoạt động: Quảng Cáo và Xây Dựng

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

THỢ PHỤ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

THỢ LÀM BIỂN QUẢNG CÁO

CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CP XÂY LẮP XUÂN MINH

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018