CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

Địa chỉ:km2+500 Đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Hoàng Mai, HN

Điện thoại:0938 89 66 88

Website:

Hoạt động trong lĩnh vực chuyển phất nhanh

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TRƯỞNG NHÓM NHẬP THÔNG TIN

CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NHÂN VIÊN KHO

CÔNG TY DHL ECOMMERCE VN

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018