Công ty Fujita Corporation - Nhật Bản - Thầu chính thực hiện dự án xây dựng nhà máy giai đoạn 3 công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam

Công ty Fujita Corporation - Nhật Bản - Thầu chính thực hiện dự án xây dựng nhà máy giai đoạn 3 công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam

Địa chỉ:Lô 14b, Lô 16, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại:0989.108.738

Website:

nhà thầu xây dựng

Tài khoản xác thực