CÔNG TY LOTTE MART

CÔNG TY LOTTE MART

Địa chỉ:Số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:02432.272.772

Website:

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ỨNG TUYỂN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

CÔNG VIỆC CHO NHỮNG BẠN SINH VIÊN,...

CÔNG TY LOTTE MART

Miền bắc Thoả thuận 29/12/2017