Công ty Strabag AG thầu phụ gói thầu HP1B-NMN dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Công ty Strabag AG thầu phụ gói thầu HP1B-NMN dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Địa chỉ:Địa chỉ văn phòng: Đường Phù Đổng, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:0989.108.738

Website:

Nhà thầu xây dựng

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Kỹ sư kỹ thuật

Công ty Strabag AG thầu phụ gói th...

Hà Nội Thoả thuận 08/05/2019

Trưởng phòng điều hành dự án

Công ty Strabag AG thầu phụ gói th...

Hà Nội Thoả thuận 08/05/2019