Công ty Strabag AG thầu phụ gói thầu HP1B-NMN dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Công ty Strabag AG thầu phụ gói thầu HP1B-NMN dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Địa chỉ:Địa chỉ văn phòng: Đường Phù Đổng, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:0989.108.738

Website:

Nhà thầu xây dựng

Tài khoản xác thực