CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

Địa chỉ:Tầng 12, Tòanhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, LángThượng, ĐốngĐa, Hà Nội

Điện thoại:(0234) 710 86 888

Website:

Công ty hoạt động về cho vay tài chính tiêu dùng và cho vay trả góp.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN TELESALES

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2017

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2017

NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2017

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GIẢI NGÂN

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2017