Công ty TNHH AGRITECH Việt Nam

Công ty TNHH AGRITECH Việt Nam

Địa chỉ:Số 73 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:0436763669

Website:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KỸ SƯ CNTT

Công ty TNHH AGRITECH Việt Nam

Hà Nội 5-7 triệu