Công ty TNHH Cơ khí Hải Phong

Công ty TNHH Cơ khí Hải Phong

Địa chỉ:Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại:0977669826

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Thợ hàn

Công ty TNHH Cơ khí Hải Phong

Hà Nội Thoả thuận