CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP (IDMEA)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP (IDMEA)

Địa chỉ:Số 4- Lô 2- KCN Lai xá – Hoài Đức –Hà Nội

Điện thoại:0966000083

Website:

Tài khoản xác thực