CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETSUN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETSUN

Địa chỉ:Phú Thụ, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETSUN

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2019