Công ty TNHH Công nghệ Y tế Môi trường Senvimed

Công ty TNHH Công nghệ Y tế Môi trường Senvimed

Địa chỉ:22 ngõ 1 Phạm Tuấn Tài

Điện thoại:02437622738

Website:

Công ty TNHH Công nghệ Y tế Môi trường Senvimed được thành lập năm 2013 dựa trên các cán bộ tư vấn và chuyên gia hợp tác đã có nhiều năm kinh nghiệm, có năng lực, tâm huyết trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định, nghiên cứu khoa học về trang thiết bị y tế, lĩnh vực môi trường, xây dựng lên. Lĩnh vực xử lý chất thải y tế, nước thải và chất thải rắn y tế của các bệnh viện, bằng các công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường luôn là hướng ưu tiên đặc biệt của Công ty

Tài khoản xác thực