CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRONG NƯỚC JHL VN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRONG NƯỚC JHL VN

Địa chỉ:CT2, KCN Thăng Long I, ThônBầu, Đông Anh, HàNội

Điện thoại:0243 295 9055

Website:

Tài khoản xác thực