CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CÔNG TY  TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ:395 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:0973 815 612

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NV IT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

TRÌNH DƯỢC VIÊN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

LÁI XE TẢI

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018

NV KHO LÀM VIỆC TẠI QUỐC OAI

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Hà Nội Thoả thuận 30/04/2018