CÔNG TY TNHH DV VÀ TM CHUÔNG VÀNG

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM CHUÔNG VÀNG

Địa chỉ:Phố Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Điện thoại:02466638148

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Quản lý nhà hàng

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM CHUÔNG VÀNG

Hà Nội Thoả thuận 15/07/2017