CÔNG TY TNHH ENERGY ELENTEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ENERGY ELENTEC VIỆT NAM

Địa chỉ:LÔ 44D- KCN QUANG MINH, MÊ LINH, HÀ NỘI

Điện thoại:0962201290

Website:

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Công ty có 2 chi nhánh ở Việt Nam (KCN Đồng Nai và KCN Quang Minh). Hiện tại, do nhu cầu sản xuất công ty mở thêm chi nhanh ở KCN Quang Minh với Nhân lực khoảng 1000 lao động.

Tài khoản xác thực