CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

Địa chỉ:Số 20/165 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:024 37672466/ 0989 338133

Website:

Công ty hoạt động về: phân phối hàng thực phẩm, tiêu dùng

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

Hà Nội Thoả thuận