CÔNG TY TNHH KHÁNH XUÂN

CÔNG TY TNHH KHÁNH XUÂN

Địa chỉ:Số 9N4 KĐT Xuân La _ Xuân Tảo – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại:0904752978

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH KHÁNH XUÂN

Hà Nội Thoả thuận 28/09/2018 00:00

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH KHÁNH XUÂN

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2018 00:00

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH KHÁNH XUÂN

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2018 00:00