Công ty TNHH May Phúc Hưng

Công ty TNHH May Phúc Hưng

Địa chỉ:Đội 1 Nông Trường Dứa - Yên Khóa - Thuỵ An , Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:0915053807

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

CÔNG NHÂN MAY

Công ty TNHH May Phúc Hưng

Huyện Ba Vì 5-7 triệu 08/11/2017