Công ty TNHH MTV TM Đông Nam Việt

Công ty TNHH MTV TM Đông Nam Việt

Địa chỉ:Khối Chiến Thắng, đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại:0989108738

Website:

a

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

nhân viên bán hàng

Công ty TNHH MTV TM Đông Nam Việt

Hà Nội 5-7 triệu 11/06/2018

Nhân viên giao nhạn hàng hóa

Công ty TNHH MTV TM Đông Nam Việt

Hà Nội 5-7 triệu 11/06/2018

Lao động phổ thông

Công ty TNHH MTV TM Đông Nam Việt

Hà Nội 3-5 triệu 11/06/2018