CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MAXTEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MAXTEC VIỆT NAM

Địa chỉ:TỔ 28 KCN NGUYÊN KHÊ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

Điện thoại:0246662893, 02466820099

Website:

Tài khoản xác thực