CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Địa chỉ:Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh hưng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Tài khoản xác thực