Công ty TNHH Thanh An

Công ty TNHH Thanh An

Địa chỉ:Lô 01-02 CCN Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại:0979609136

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công ty TNHH Thanh An

Hà Nội 7-10 triệu