CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN THANH HẢI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN THANH HẢI

Địa chỉ:Huy Tập – TT Yên Viên – Huyện Gia Lâm – TP. Hà Nội.

Điện thoại:0972.461.456

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NV Hoàn công

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN THAN...

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017

NV Kỹ thuật

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN THAN...

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017

NV Kế toán

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN THAN...

Hà Nội Thoả thuận 01/08/2017