Công ty TNHH thiết bị lạnh Kingair Việt Nam

Công ty TNHH thiết bị lạnh Kingair Việt Nam

Địa chỉ:Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:0356301619

Website:

Tài khoản xác thực