CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP THANH TÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP THANH TÙNG

Địa chỉ:0948316214

Điện thoại:0948316214

Website:

Công ty hoạt động về: Cung cấp thiết bị điện dân dụng

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ...

Hà Nội Thoả thuận 30/11/2017