CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

Địa chỉ:Làm việc: Số 2 – Tân Thụy – Phường Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại:02432272772

Website:

Tài khoản xác thực