CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

Địa chỉ:Làm việc: Số 2 – Tân Thụy – Phường Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại:02432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

THỢ NHÔM KÍNH, CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔN...

Hà Nội Thoả thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔN...

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00

KẾ TOÁN, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH ĐÔN...

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018 00:00