CÔNG TY TNHH TMV TRU TOWN

CÔNG TY TNHH TMV TRU TOWN

Địa chỉ:Số 9 Quan Hoa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại:0243.227.27.72

Website:

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh cafe

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY TNHH TMV TRU TOWN

Hà Nội Thoả thuận 31/10/2018