CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Địa chỉ:KCN Quế Võ , Bắc Ninh

Điện thoại:0222 3 823 196

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018

Nhân viên QC

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018

Supervisor IT

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018

Kế toán

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018

Công nhân

CÔNG TY TNHH UIL VIỆT NAM

Bắc Ninh Thoả thuận 08/03/2018