CÔNG TY TNHH VAC

CÔNG TY TNHH VAC

Địa chỉ:171 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại:0911965911

Website:

là Đại Lý Bán xe máy và Dịch vụ do Công ty Honda Việt Nam Ủy nhiệm

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN QUẦY PHỤ TÙNG

CÔNG TY TNHH VAC

Hà Nội 7-10 triệu

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH VAC

Hà Nội 7-10 triệu

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ THU NGÂN

CÔNG TY TNHH VAC

Hà Nội 7-10 triệu